Bent u eigenaar van een prioritaire instelling dan dient u een risicoanalyse Legionella met beheersplan en logboek op te stellen.

Prioritaire instellingen waarbij Legionella preventie verplicht is:

  • Ziekenhuizen en zorginstellingen
  • Verblijfsaccommodaties
  • Hotels
  • Asielzoekerscentra
  • Gevangenissen en verwante inrichtingen
  • Kampeerterreinen
  • Vakantieparken
  • Zwemaccommodaties
  • Jachthavens en aanlegsteigers
  • Truckstops
prioritaire instelling

Zo’n risicoanalyse wordt vooraf gegaan door een inspectie van de drinkwaterinstallatie van het betreffende complex. Wij maken voor u een complete inventarisatie van de drinkwaterinstallatie volgens BRL 6010. Hierin staan dan de risico’s vermeld die voor uw installatie van toepassing zijn.

KIWA BRL 6010 certificering

De BRL 6010 is een nieuwe richtlijn die de kwaliteit van een Risicoanalyse legionella waarborgt. De kennis en expertise van het desbetreffende bedrijf zijn hierbij van belang. Gecertificeerde bureaus moeten hierbij gedegen uitleg geven van de geconstateerde risico’s en de uitvoerbaarheid van het beheer. De nadruk wordt dan ook gelegd op een goed werkend beheersplan met logboek.

Prioritaire instellingen, zijn verplicht om door een gecertificeerd bureau een risicoanalyse op te laten stellen met bijpassend beheersplan en logboek. Dit alles om de kwaliteit van de drinkwaterinstallatie te waarborgen. De certificering is als eis opgenomen in het concept Drinkwaterbesluit.

Risicoanalyse aanvragen?