Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk.

Begin 2016 heeft het KNMT de richtlijnen geactualiseerd. Hoofdstuk 10 beschrijft de waterkwaliteit uit de behandelunits. In de richtlijnen wordt verwezen naar Arbowetgeving en de drinkwaterwet. Heeft u hier nog geen stappen in ondernomen dan heeft Cite voor u de juiste oplossing. Diversen Tandartspraktijken maken al gebruik van onze service. Wat is voor u praktijk van belang.

Het watervoorzieningsysteem van de behandelunit moet voldoen aan de ontwerpnorm NEN-EN ISO 7494. Indien een behandelunit is aangesloten op het drinkwaternet moet een terugstroombeveiliging type BA worden geplaatst. Bij het aanleggen van een installatie adviseren wij u wat eventueel voor u installatie noodzakelijk is. U kunt ervoor kiezen om per unit een beveiliging te plaatsen of dit centraal voor meerdere units te doen. Dit laatste is aanzienlijk goedkoper, maar heeft als gevolg dat u al het water geleverd na de BA-beveiliging niet voor consumptie doeleinden gebruikt mag worden.

Plaatsen BA Kleppen.

Cite kan voor u een juiste BA klep leveren en plaatsen indien gewenst. Tevens kunnen wij alle aanwezige beveiligingen jaarlijks voor u controleren. Onder het hoofdstuk keerklepcontrole op onze site vindt u hier verdere informatie.

Periodiek

Volgens huidige wet- en regelgeving (ISSO-publicatie 55.2) heeft de tandheelkundige praktijk een zorgplicht aangaande de waterkwaliteit. Door de werkgroep infectiepreventie wordt aanbevolen om een spoelprotocol na te leven om een reductie van het totaal aantal aanwezige microörganismen, waaronder Legionella. Dit is terug te lezen in hoofdstuk 10.1 van de WIP richtlijnen richtlijnen en de eisen aan drinkwater.

Om een beeld te krijgen van de waterkwaliteit in uw praktijk kan Cite periodiek een kiemgetal 22°C bepaling en eventueel een Legionella bepaling ter controle uitvoeren op uw mondzorgunit en/of drinkwater.

Cite voert haar analyses op kiemgetal 22°C uit conform NEN-EN-ISO 6222. De analyse op Legionella wordt uitgevoerd zoals beschreven in: NEN 6265. De uitslag wordt vertrouwelijk aan de opdrachtgever verstrekt.

Vervolgstappen

Blijkt er uit de metingen dat de waterkwaliteit de wettelijke norm overschrijd , dan biedt Cite een aantal vervolgstappen aan. Dit gebeurt op basis van een offerte in de vorm van een risico-inventarisatie en een beheersplan. De risico-inventarisatie is een controle op het zichtbare deel van de drinkwaterinstallatie (NEN 1006+A3). Ook wordt in kaart gebracht op welke wijze de praktijk de richtlijnen uitvoert en documenteert. De uitgewerkte risicoanalyse en het advies hieruit over eventueel over aanpassingen of het spoelprotocol worden met de adviseur besproken.

Voor vragen of offerte aanvraag neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.