Het is noodzakelijk om het water in uw waterleiding te verversen om te kunnen waarborgen dat ontwikkeling van bacteriën wordt voorkomen. Het spoelen van diverse tappunten waar geen of weinig verbruik op is dient wekelijks te gebeuren. Cité kan deze werkzaamheden voor u uit handen nemen.

Indien mogelijk kunnen er spoelunits door ons geleverd en geplaatst worden. Deze zijn eenvoudig op kranen aan te sluiten of tussen leidingen te plaatsen. De spoeltijd is dagelijks, wekelijks of maandelijks in te stellen. Met spoeltijden vanaf een minuut tot een uur. Dit werkt op een batterij die eens per jaar vervangen dient te worden.

Wanneer er legionella is aangetroffen in uw waterinstallatie moet u uw waterleiding reinigen. Voor het reinigen dient er voor een juiste behandeling gekozen te worden. Dit kan per complex verschillend zijn. Er kan gekozen worden voor thermisch reinigen met eigen of externe bron. Chemisch reinigen moet geschieden met goedgekeurde producten. Cité kan u een voorstel doen wat in welke situatie gewenst en effectief is.

Uiteraard wordt na het reinigen een monster genomen om aantoonbaar te maken dat de werkzaamheden effectief zijn geweest.

Uw drinkwaterinstallatie door Cite laten reinigen?